Nieuwe naam Derde 2GW-verbinding Maasvlakte: Nederwiek 2

Delen via:   
19 / 04 / 2022

'Nederwiek 2' is de nieuwe en permanente naam voor de toekomstige Net op zee-verbinding van het nieuwe windenergiegebied naar de Maasvlakte. In november 2021 werd de naam 'Nederwiek' de winnaar van de namenwedstrijd voor dit nieuwe windenergiegebied. De voormalige en tijdelijke werknaam ‘Derde 2GW-verbinding Maasvlakte’ wordt vanaf nu niet meer gebruikt. De komende periode passen wij onze documenten en website hierop aan.

Net op zee Nederwiek 2 is een van de drie 2 GW projecten uit het windenergiegebied Nederwiek die rond 2030 gereed moeten zijn. Het project bevindt zich in de startfase, waarbij we momenteel samen met stakeholders bekijken welk tracé-alternatief of welke tracé-alternatieven we voorstellen om in het milieueffectrapport (MER) verder te onderzoeken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.