Onderzoek milieueffecten van tracéalternatief naar Simonshaven

Delen via:   
20 / 02 / 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op verzoek van de regio onderzocht of het mogelijk is Simonshaven nu al af te laten vallen als tracéalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta vanwege de grote kansrijkheid van de alternatieven naar de Maasvlakte. Uit het onderzoek blijkt dat het voordeel van het nu verkrijgen van duidelijkheid over Simonshaven niet opweegt tegen de juridische risico’s die dit met zich meebrengt. Simonshaven wordt daarom in het milieueffectrapport (MER) meegenomen, waarmee er een robuuste onderbouwing ligt voor het mogelijk afvallen van Simonshaven. Indien Simonshaven in het MER veel minder goed scoort dan de alternatieven naar de Maasvlakte, wat de verwachting is, kan dit aanleiding zijn om te besluiten Simonshaven niet verder als alternatief mee te nemen. Hier komt duidelijkheid over bij publicatie van het MER, naar verwachting medio juni 2020.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.