Participatieplan Net op zee IJmuiden Ver Beta geactualiseerd voor volgende projectfase

Delen via:   
14 / 12 / 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten en stakeholders betrekken bij het project Net op zee IJmuiden Ver Beta staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt voorafgaand aan elke nieuwe fase van het project geactualiseerd, zodat het zo goed mogelijk aansluit op de komende projectfase.

Per december 2021 is het participatieplan geactualiseerd

De nieuwe versie van het participatieplan voor Net op zee IJmuiden Ver Beta gaat over participatie in de periode van december 2021 tot medio 2022. Deze fase staat in het teken van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten, de mogelijkheid hier zienswijzen op in te dienen en de beantwoording van de ingediende zienswijzen. Tot de ontwerpbesluiten behoren het ontwerp-inpassingsplan, waarmee het tracé in bestemmingsplannen wordt vastgelegd en een aantal ontwerpvergunningen en -ontheffingen die voor het project nodig zijn. Ook ligt het milieueffectrapport ter inzage.

In het participatieplan leest u wat deze fase van het project inhoudt en hoe we de omgeving informeren en betrekken bij deze fase van het project. Ook leest u in het participatieplan waar u meer informatie kunt vinden en met wie u contact kunt opnemen voor informatie over de inhoud en participatie van het project, of voor informatie over de procedure en de documenten. We sluiten het geactualiseerde participatieplan zoals gebruikelijk af met een verslag over de participatieactiviteiten in de afgelopen fase van het project.

U vindt het geactualiseerde participatieplan op de website van Bureau Energieprojecten.

Meedenken?

We horen graag wat u van het participatieplan vindt. Mocht u opmerkingen, aanvullingen of suggesties bij het plan hebben, laat het ons weten via het contactformulier.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.