Participatieplan Net op zee IJmuiden Ver Gamma geactualiseerd

Delen via:   
09 / 09 / 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten en stakeholders betrekken bij een project staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode.

Per september 2021 is het participatieplan voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma geactualiseerd

De nieuwe versie van het participatieplan voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma gaat over participatie in de periode van september 2021 tot en met december 2021. Deze periode staat in het teken van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en loopt van de terinzagelegging van de conceptversie tot en met de vaststelling van de definitieve NRD. De concept NRD bevat één te onderzoeken tracéoptie. Dit is het tracé dat zowel op zee als op land vrijwel volledig parallel ligt aan het Net op Zee IJmuiden Ver Beta. Daarom informeren we ook u over het geactualiseerde participatieplan.

In het participatieplan leest u wat de NRD-fase inhoudt, hoe we de omgeving informeren en bovendien betrekken bij deze fase van het project. U vindt het geactualiseerde participatieplan op de website van RVO.

Meedenken?

We horen graag wat u van het participatieplan vindt. Mocht u opmerkingen, aanvullingen of suggesties bij het plan hebben, laat het ons weten via het contactformulier.

Blijf op de hoogte

Bent u ingeschreven voor de nieuwsberichten van Net op zee IJmuiden Ver Beta en wilt u voortaan ook op de hoogte blijven van nieuws en actualiteiten over Net op zee IJmuiden Ver Gamma? Meld u dan voor onze nieuwsberichtenservice via deze link.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.