Ter inzage concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Delen via:   
05 / 09 / 2019

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor Net op zee IJmuiden Ver Beta ligt van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019 ter inzage. De NRD beschrijft het project, welke routes (tracéalternatieven) en mogelijke locaties voor de stations we gaan onderzoeken, hoe dit gebeurt en aan welke onderwerpen zoals leefomgeving of landschap, aandacht wordt besteed in het milieueffectrapport (MER). De concept-NRD is tot stand gekomen met kennis uit de omgeving, opgehaald in werksessies, diverse overleggen en informatieavonden.

Zienswijze indienen op concept-NRD

In de periode van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019 kunt u reageren op de inhoud van de concept-NRD door een zienswijze in te dienen: wat vindt u van de NRD, wordt aan de juisten effecten aandacht besteed.

In het najaar worden de zienswijzen behandeld, waarna de Minister van Economische Zaken en Klimaat in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken de NRD eind 2019 definitief vaststelt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.