Komt er nog meer windenergie naar de Maasvlakte na dit project?

Delen via:   

Dat is nog niet bekend. Wel is het de bedoeling dat er voor de periode na 2030 een aantal nieuwe windenergiegebieden op zee wordt aangewezen. Om die energie te gebruiken zijn verbindingen naar land nodig. Hiervoor is kortgeleden door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het project Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee (VAWOZ) gestart. Mogelijk komen een of meer van deze verbindingen naar de Maasvlakte. Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Havenbedrijf Rotterdam hebben in ieder geval kenbaar gemaakt de Rotterdamse haven te willen verduurzamen, onder andere door grootschalig gebruik van (groene) waterstof, en daar is veel duurzame energie voor nodig. Dat geldt overigens ook voor andere (industriële) regio’s in Nederland.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.