Waarom is dit project nodig?

Delen via:   

Door het gebruik van olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op schone energie uit wind, zon en aardwarmte. In de routekaart Windenergie op zee 2030 heeft het kabinet vastgelegd dat in 2030 voor ruim 11 gigawatt (GW) aan windparken op zee is gebouwd en op land is aangesloten. Dit is 40% van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. Het project Net op zee IJmuiden Ver Beta maakt hier deel van uit.

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken gebouwd met een vermogen van circa 4 GW. De windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd. Hiervoor zijn twee verbindingen van elk 2 GW nodig. Eén van deze twee verbindingen is het Net op zee IJmuiden Ver Beta. Het Net op zee IJmuiden Ver Beta is de totale netverbinding bestaande uit een platform op zee, een ondergrondse gelijkstroomverbinding van zee naar land, een converterstation op land en een wisselstroomverbinding naar het bestaande hoogspanningsstation op de Maasvlakte.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.