Waarom sluit het Net op zee IJmuiden Ver Beta aan op de Maasvlakte?

Delen via:   

Uit de verkenning 'aanlanding netten op zee 2030' kwamen twee mogelijke aansluitlocaties: Maasvlakte en Simonshaven. Uit het milieueffectenonderzoek (MER fase 1) dat hierna volgde bleek dat een aansluiting op de Maasvlakte veel minder milieueffecten geeft dan een aansluiting op Simonshaven. Daarom onder andere is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloten het tracé naar Simonshaven niet verder te onderzoeken en niet meer mee te nemen in de procedure voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta. Via deze link vindt u het nieuwsbericht met alle argumenten waarom Simonshaven is afgevallen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.