Wanneer en waar kan ik formeel een zienswijze indienen?

Delen via:   

Naar verwachting kiest de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) eind november 2020 een Voorkeursalternatief (VKA). Op de keuze van het VKA kan geen zienswijze worden ingediend en is geen beroep mogelijk. Het VKA wordt namelijk uitgewerkt en onderzocht in MER fase 2, vergunningsaanvragen en een rijksinpassingsplan (bestemmingsplan op rijksniveau). De planning is dat deze documenten eind 2021 ter inzage worden gelegd (zes weken), zodat iedereen desgewenst daarop een zienswijze kan indienen. Ook over het VKA kan dan een zienswijze worden ingediend.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.