Wat gebeurt er met reacties van belanghebbenden?

Delen via:   
  • Alle reacties zijn geanonimiseerd verzameld in een reactiebundel. Deze is eind juli 2020 gepubliceerd op de RVO-website.
  • De┬áprovincie Zuid-Holland, gemeenten en waterschap Hollandse Delta adviseren de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bij het maken van zijn afweging middels een regioadvies. Via de reactiebundel zijn zij op de hoogte van de reacties van belanghebbenden en kunnen zij deze reacties meenemen in het regioadvies. Het regioadvies is op 1 oktober 2020 gepubliceerd.
  • Er wordt een reactienota opgesteld waarbij ingediende reacties worden voorzien van een antwoord. De reactienota wordt samen met de keuze van het voorkeursalternatief in de loop van december 2020 openbaar gemaakt en gepubliceerd op de RVO-website.
  • De reacties worden meegenomen in de afweging die de minister maakt voor de keuze van het voorkeursalternatief.
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.