Wat is het regioadvies?

Delen via:   

De regionale overheden – de gemeenten, provincie en waterschap – hebben een belangrijke rol in de procedure.  De minister vraagt hen om hem van advies te voorzien over het te kiezen voorkeursalternatief (VKA). De overheden kunnen alle ingediende reacties uit de omgeving, het advies van Rijkswaterstaat en de Commissie m.e.r. een rol laten spelen in het advies wat zij de minister geven. De provincie Zuid-Holland coördineert het advies. Op 1 oktober 2020 is het advies gepubliceerd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.