Welk effect hebben magneet- en elektrische velden op mensen, dieren, planten?

Delen via:   

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het goed om uit te leggen dat er voor het project Net op zee IJmuiden Ver Beta gebruik gemaakt wordt van twee soorten technieken om de elektriciteit van de ene naar de andere plek te transporteren. Op land gebruikt TenneT meestal wisselstroom, maar voor hele lange, ononderbroken verbindingen (van 100 kilometer of meer) gebruikt TenneT gelijkstroom. Bij het project Net op zee IJmuiden Ver Beta wordt op zee tot aan het converterstation gebruik gemaakt van gelijkstroom en vanaf het converterstation van wisselstroom. Zowel bij wisselstroom als bij gelijkstroom ontstaan magneetvelden. Alleen zijn de eigenschappen van de magneetvelden verschillend. Bij wisselstroom wisselt de stroom  van richting en daardoor ook het magneetveld. Bij gelijkstroom verandert het magneetveld niet.

Effecten op mensen, dieren en planten

Voor magneetvelden uit wisselstroom is gebleken dat het niet waarschijnlijk is dat magneetvelden van bovengrondse hoogspanningslijnen of ondergrondse kabels binnen de normale woon- en werkomgeving schadelijk zijn voor de gezondheid. Wel is uit wetenschappelijke onderzoeken gebleken dat er sprake is van mogelijk een verhoogde kans op leukemie bij kinderen die wonen of langdurig verblijven in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen. Men weet echter niet of dit te maken heeft met de magneetvelden. Deze verhoogde kans kan ook een andere oorzaak hebben.

Bij gelijkstroom blijkt uit onderzoek dat er geen verband is tussen de magneetvelden van hoogspanningsverbindingen en de gezondheid van mensen, dieren en planten. Wel hebben de magneetvelden bij gelijkstroom misschien invloed op de navigatie van vissen en zeezoogdieren. Omdat deze dieren een soort ingebouwd kompas hebben wat door een magneetveld verstoord kan worden. Het kan zijn dat zij hun oriëntatievermogen verliezen of hun gedrag aanpassen. Maar om precies te weten wat de effecten zijn, is er meer onderzoek nodig.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.