Zijn er bij de kabels, ook al liggen ze onder de grond, magneetvelden?

Delen via:   

Overal waar elektriciteit is, zijn er magneetvelden, van de oplader van je telefoon tot het elektriciteitsnetwerk. Dus ook rondom de ondergrondse kabels van dit project. De sterkte van het magneetveld wordt uitgedrukt in microtesla en hangt af van de sterkte van de stroom door de kabel. De sterkte van het magneetveld neemt af wanneer de afstand tot de kabel groter is. Net zoals je de warmte van een verwarming minder voelt op grotere afstand. Dit verschilt per apparaat en installatie.

Voor hoogspanningskabels, hoogspanningsstations en opstijgpunten is op aanbeveling van de Europese Unie het niveau voor blootstelling vastgelegd op maximaal 100 microtesla. Alle voor publiek toegankelijke plaatsen bij hoogspanningsverbindingen in Nederland voldoen hieraan. Daarnaast adviseert de Nederlandse Rijksoverheid in het beleidsadvies voor magneetvelden om in de magneetveldzone van bovengrondse hoogspanningslijnen zo weinig mogelijk nieuwe woningen, scholen en kinderdagverblijven te plannen. Dit advies heet het voorzorgsbeleid. De magneetveldzone is het gebied rondom een bovengrondse hoogspanningslijn waar de veldsterkte jaargemiddeld hoger is dan 0,4 microtesla. Zie ook: www.rivm.nl/hoogspanningslijnen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.