Het converterstation op land

Delen via:   

Het converterstation op land bestaat uit een aantal bouwwerken, installaties en aansluitingen van de kabelsystemen. De benodigde oppervlakte voor het converterstation bedraagt circa 4,5 hectare. De hoogte van de installaties is maximaal 25 meter.

De ondergrondse hoogspanningsverbinding loopt vanaf een converterstation op zee door de Noordzee en vervolgens op land naar een nog te bouwen converterstation. Het converterstation zet de gelijkstroom (direct current, DC) om in wisselstroom (alternating, AC). De omzetting naar wisselstroom is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet ook op wisselstroom functioneert.

Vanaf het converterstation op land lopen ondergrondse kabels naar een hoogspanningsstation op de Maasvlakte, waar de stroom op het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten.

Gestandaardiseerd concept

TenneT werkt met een gestandaardiseerd concept, genaamd het 2 GW-concept. Dit betekent dat het converterstation op land gelijk is voor alle 2 GW-projecten, waaronder IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek 2.

Bovenstaande afbeeldingen zijn een impressie van het converterstation. De stations voor Net op zee IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek 2 moeten nog ontworpen worden en kunnen er dus anders uitzien.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.