Het converterstation op zee

Delen via:   

Het converterstation op zee met een capaciteit van 2 GW wordt geplaatst tussen de kavels in het windenergiegebied. Hier komt de stroom van de windturbines samen en wordt de wisselstroom (alternating current, AC) van de windturbines omgezet naar gelijkstroom (direct current, DC). Voor het transport van de stroom naar land is een ondergrondse hoogspanningsverbinding door zee nodig. Om het verlies van stroom tijdens het transport te beperken, voert TenneT deze verbinding uit als een gelijkstroomverbinding.

Het platform op zee moet nog worden ontwikkeld. TenneT heeft een impressie laten maken van het platform op zee. Het platform zou kunnen worden zoals de afbeelding hieronder.

Gestandaardiseerd concept

TenneT werkt met een gestandaardiseerd concept, genaamd het 2 GW-concept. Dit betekent dat het platform op zee gelijk is voor alle 2 GW-projecten, waaronder IJmuiden Ver Beta, IJmuiden Ver Gamma en Nederwiek 2.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.