Procedure en planning IJmuiden Ver Beta

Delen via:   

Het windpark IJmuiden Ver Beta wordt naar verwachting in 2029 in gebruik genomen. De netaansluiting moet dan ook klaar zijn. De aanleg van een elektriciteitsaansluiting is een omvangrijk project, dat meerdere jaren duurt. De planfase is inmiddels voltooid en naar verwachting begint de bouwfase in 2024.

Stand van zaken

Op maandag 1 mei 2023 liep de beroepstermijn af voor de op vrijdag 17 maart ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op dinsdag 2 mei 2023 onherroepelijk geworden. Dit is een belangrijke stap om het project daadwerkelijk te kunnen realiseren. Momenteel bereidt TenneT zich voor op de bouwfase, samen met de aannemers.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.