Netbeheerder op zee

Delen via:   

We kunnen niet zonder; elektriciteit is een eerste levensbehoefte geworden. Overal gebruiken we elektriciteit: thuis, op het werk, en voor ons vervoer. Daarom hebben wij een betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet nodig.

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, worden extra windparken op zee gebouwd. Huishoudens en bedrijven op het vasteland moeten kunnen profiteren van de elektriciteit van deze windparken. Om de schone elektriciteit uit een windenergiegebied naar het vasteland te krijgen, moet het elektriciteitsnet uitgebreid worden. TenneT is de beheerder van het elektriciteitsnet in Nederland. TenneT heeft daarom ook de taak om het elektriciteitsnet op zee aan te leggen.

Goedkoper en betrouwbaarder

Voorheen moesten ontwikkelaars van windparken op zee zelf zorgen voor de verbinding met het elektriciteitsnet op het vasteland. Vanwege de groei van het aantal windparken op zee heeft de overheid laten onderzoeken wat de beste manier is om die elektriciteit naar land te brengen. Het onderzoekscentrum ECN besloot dat één net, beheerd door één organisatie, goedkoper en betrouwbaarder is dan verschillende losse aansluitingen. In juni 2014 heeft de minister van Economische Zaken TenneT aangewezen als meest geschikte partij hiervoor, onder andere vanwege de ruime ervaring van TenneT met het aansluiten van windparken op zee in Duitsland.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.