Wie doet wat?

Delen via:   

Bij de aanleg van de verbindingen met de windparken op zee zijn veel verschillende partijen betrokken, elk met hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Hoofdrolspelers

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beslissen waar de windparken worden aangelegd en via welke route (tracé) ze worden aangesloten op het elektriciteitsnet. In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Rijkswaterstaat (RWS) bepalen zij welke partijen de windparken aanleggen en beheren, kennen ze subsidies toe en coördineren het vergunningentraject. TenneT heeft hierbij een adviserende rol.

TenneT realiseert de hoogspanningsverbinding tussen het windpark op zee en het landelijk hoogspanningsnet op land en beheert deze ook allebei. Wil je meer weten over de rol van TenneT? En ben je benieuwd hoe de wind op zee uiteindelijk stroom op land wordt? Bekijk dan deze website. 

Overleg met betrokkenen

De 'Net op zee'-projecten worden gerealiseerd in nauw overleg met onder andere betrokken ministeries, Rijkswaterstaat en andere stakeholders op zee, de provincie, gemeenten, waterschappen, natuur- en milieuorganisaties, eigenaren van kabels en leidingen, grondeigenaren, gebruikers van de grond, omliggende bedrijven en omwonenden. Alle partijen brengen hun kennis en expertise in en denken kritisch mee. Op deze manier kan TenneT een tracé uitwerken dat voor zoveel mogelijk partijen zo gunstig mogelijk uitpakt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.