Waar liggen de Net op zee projecten?

Delen via:   

Windenergiegebieden IJmuiden Ver en Nederwiek 

Beide windenergiegebieden worden aangelegd in de Noordzee. Windenergiegebied IJmuiden Ver ligt ter hoogte van IJmuiden op zo'n 75 kilometer uit de kust. Het is een groot windenergiegebied, waarin meerdere windparken worden gebouwd met een totaal vermogen van 6 gigawatt (GW). Om de energie naar land te transporteren zijn drie verbindingen nodig: IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma. 

Windenergiegebied Nederwiek ligt ter hoogte van Petten op ongeveer 95 kilometer uit de kust. Ook dit wordt een groot windenergiegebied met daarin meerdere windparken met een totaal vermogen van 6 gigawatt (GW). Vanaf dit windenergiegebied zijn drie verbindingen naar land nodig: Nederwiek 1, Nederwiek 2 en Nederwiek 3. 

De verbindingingen IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 zijn dus twee aparte projecten, maar komen beiden aan land in Zeeland. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.