Waar liggen de Net op zee projecten?

Delen via:   

Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Het converterstation op zee voor IJmuiden Ver Alpha ligt in het windenergiegebied IJmuiden Ver op circa 75 km voor de Hollandse Kust. Vanwege de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver is TenneT van plan niet één, maar drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen te realiseren vanaf dit windenergiegebied op de Noordzee naar land: de Net op zee-verbindingen IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma. De verbindingen zijn aparte projecten.

Net op zee Extra verbinding Sloegebied

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren vanuit het toekomstige windenergiegebied 1 op de Noordzee naar het Sloegebied in de gemeente Borsele.

In het voorjaar van 2022 wordt bij de vaststelling van het Programma Noordzee een naam gekozen voor windenergiegebied 1. Dan verandert ook de naam van dit project. Tot die tijd heet het project “Net op zee Extra verbinding Sloegebied”.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.