Waar ligt Extra verbinding Sloegebied?

Delen via:   

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren vanuit het toekomstige windenergiegebied 1 op de Noordzee naar het Sloegebied in de gemeente Borsele.

In het voorjaar van 2022 wordt bij de vaststelling van het Programma Noordzee een naam gekozen voor windenergiegebied 1. Dan verandert ook de naam van dit project. Tot die tijd heet het project “Net op zee Extra verbinding Sloegebied”.

Drie tracéopties

De locatie van het converterstation op zee (platform) zal worden bepaald door een combinatie van technische vereisten en de uitkomsten van diverse onderzoeken op zee. Voor de route van de kabels op zee zijn uit de VAWOZ drie tracéopties in beeld, die alle drie schetsmatig in bovenstaande figuur te zien zijn. Deze drie tracéopties worden de komende maanden verder verkend, zodat we op hoofdlijnen inzicht krijgen in de effecten op verschillende thema’s en omgevingsbelangen. Op basis van die informatie kunnen we bepalen welke tracéoptie(s) we opnemen in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD). De cNRD beschrijft welk tracé-alternatief of welke tracé-alternatieven in de volgende fase van het project worden verkend, hoe dit gebeurt en welke aandachtspunten en onderwerpen in het onderzoek worden meegenomen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.